Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
16 Nov 19, 04:00 PM
ଆଜିର ଫଟୋଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ଫୁଲକୋବିରେ ପତ୍ର ଖାଉଥିବା ସଂବାଳୁଆ ଦେଖାଗଲେ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ଅଙ୍କୁଶ ଗୁପ୍ତା ରାଜ୍ୟ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ ଫ୍ଲୁବେନ୍‌ଡିଆମାଇଡ 20% WG @15 ଗ୍ରାମ୍‌ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
109
4