AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
30 May 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ପଶୁଧନର ପୋଷଣ ପରିଚାଳନା
ପ୍ରତି ଦିନ ବ୍ୟସ୍କ ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ (ଗାଈ ଏବଂ ମ‍ଇଁଷି) କୁ ୫୦ ଗ୍ରାମ ମିନିରିଆଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଛୁରିମାନକୁ ୨୫ ଗ୍ରାମ ମିନିରିଆଲ ଆହାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
316
0