Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
01 Jul 19, 04:00 PM
ଆଜିର ଫଟୋଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ପୋଷଣର ଅଭାବ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ବରଦ ମାନସିଂଗ ରାଜ୍ୟ: ଗୁଜୁରାଟ ଟିପ୍‌: ଟିପ୍‍: ପ୍ରତି ଏକର, 3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‍ ସଲଫର 90% କୁ ରାସାୟନିକ ସାର ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ପମ୍ପ 20 ଗ୍ରାମ୍‌ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
397
46