AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
23 Mar 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଜ‍ଉ ପୋକ
ସୁପାରିଶିତ କୀଟନାଶକର ସ୍ପ୍ରେ ବ୍ୟତିତ, ସଂକ୍ରମିତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ | ବଗିଚାକୁ ସଫାସୁତରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଘାସ ବାଛନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
381
10