AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
15 Jul 19, 10:00 AM
ଆଜଭାଇଜରୀ ଆର୍ଟିକଲ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ଆଖୁ ଫସଲରେ ଉଲି ଆଫିଡର ପରିଚାଳନା
ଆଖୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଯାହା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଚାଷ କରାଯାଏ l ଏହି ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଉଲିଆଫିଡ ନାମକ କୀଟ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ l ଏହା ପତ୍ର ଗୁଡିକରେ ବଡ଼ ମନ୍ଦା ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଆଖୁର ମଞ୍ଜିରେ ଦେଖାଯାଏ l ଏହି ମନ୍ଦା ଗୁଡିକ ଧଳାଗୁଣ୍ଡ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ଉଲି ଆଫିଡସ ରଖାଯାଇଛି l ଛୋଟ ଅଣ୍ଡିରା ପୋକଗୁଡିକ ହାଲୁକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଛୋଟ ମାଇ ପୋକ ଗୁଡିକ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାନ୍ତି l ବୟସ୍କ ମାଈ ପୋକ ପକ୍ଷହୀନ ଅଟେ l ଏହାର ଶରୀର କଅଁଳିଆ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଦୁଇପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚେପେଟା ଅଟେ l ଶରୀର ଧଳା, ତୁଳା ଭଳି କ୍ଷରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଅଟେ l ଅଣ୍ଡିରା ଉଲି ଆଫିଡସର ପକ୍ଷ ଥାଏ l ଉଲି ଆଫିଡ ଆକ୍ରମଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଛୋଟ ଏବଂ ବୟସ୍କ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଖୁପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନ ଭାଗର କୋଷିକାରୁ ରସ ଶୋଷି ଦିଅନ୍ତି l ସେଗୁଡିକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କାକରବିନ୍ଦୁ ପରି ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଯାହାକି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଉପର ଭାଗରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଠାଳିଆ ଆବରଣ ଦିଏ l ଏହି କାରଣରୁ, ପତ୍ର ଗୁଡିକରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଅଳନ୍ଧୁ ପରି ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ l ଏହି ଅଳନ୍ଧୁର ଆବରଣ ମୋଟା ଅଟେ ଏବଂ ଆଲୋକ ସଂସ୍ଲେସଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଖୁ (୨୫%) ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଏବଂ ସୁକ୍ରୋଜ ଧାରଣ (୨୬.୭୧%) ହୁଏ l ପ୍ରାଥମିକ ବଢିବା ସମୟରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇ ପାରନ୍ତି l ଏହି କୀଟ ପବନ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ l ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଉଲି ଆଫିଡର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ ୭୦ ରୁ ୯୫% ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅନୁକୂଳ ଅଟେ l ଜୁନ ମାସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ପୋକ ବ୍ୟାପିବା ଘଟଣା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ l ଉଲି ଆଫିଡସର ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ: • ନୂତନ ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଶର ଆଖୁ ମଞ୍ଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ l •ଉଲି ଆଫିଡସର ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ, ଆଖୁ ଗଛକୁ ରିଜ ଏବଂ ଫ୍ୟୁରୋ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି, ଖାଇ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ଗୋଟିକିଆ ଗଣ୍ଠି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ l • ଯଦି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ଅଧିକ ହୁଏ ଆଖୁର ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ଜାଳିଦେବା ଉଚିତ l • ଆଖୁ ଫସଲରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳସେଚନ କରିବାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ l ଦରକାର ମୁତାବକ ଏହା କରାଯିବା ଉଚିତ l • ଅନୁମୋଦନ ଅନୁସାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ l ଜମିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଜାତୀୟ ସାର ଗୁଡିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ l ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୦ ଟନ ବାଡ଼ିବଗିଚା ଖତ ଏବଂ ଜିଆ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ l • ଆଖୁ ଫସଲରେ ଉଲି ଆଫିଡର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ଏକର ପିଛା ୫୦୦୦୦ ଜୈବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିନିଧୀ ଗୁଡିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଯଥା; ଲେଡୀବାର୍ଡ ବିଟଲ, ସବୁଜ ଲେସଉଇଙ୍ଗ ଏବଂ ଡାଇଫା ଆଫିଡଭୋରା l • ଖାଦକ କୀଟ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରିବାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ l • ଫସଲର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ, କ୍ଲୋରୋପାଇରୀଫସ ୫୦% + ସାଇପରମେଥ୍ରୀନ ୫% ଇସି@ ୨ ମି.ଲି. ଲିଟର ପିଛା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ l ଯଦି ଜମିରେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ କ୍ଲୋରୋପାଇରୀଫସ ୫୦% + ସାଇପରମେଥ୍ରୀନ ୫% ଇସି@ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ଏକର ପିଛା ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ l (ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ) l • ଛ ମାସର ଆଖୁ ଫସଲ ନିମନ୍ତେ, ମୃତ୍ତିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକର ପିଛା ଥିଆମେଟ ୧୦%@ ୩-୫ କେ.ଜି. ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ l • ଆଖୁ ଫସଲରେ ମୂଳା ରଖିବାରୁ ଦୁରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ଫସଲର ଅଳିଆକୁ ପୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ l ଫସଲ ଅମଳ ପରେ, କାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ଗଜା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ l ପ୍ରସଙ୍ଗ - ଆଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଆଗ୍ରୋନୋମି ସେଣ୍ଟର ଏକ୍ସସେଲେନ୍ସ
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
147
3