Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
14 Jun 19, 11:00 AM
ଆଜଭାଇଜରୀ ଆର୍ଟିକଲ୍‌ଅପନି ଖେତି
ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଟିକ୍କା ବା ସେରକୋସ୍ପୋରା ପତ୍ରଦାଗର ପରିଚାଳନା
ଲକ୍ଷଣ: ପତ୍ରର ଉପରି ଭାଗ ପ୍ରାନ୍ତରେ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ବଳୟ ଭିତରେ ନିର୍ଜୀବ ଗୋଲାକାର ଦାଗ ।
ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବିହନ ଚୟନ କରିବା ସମୟରୁ ହିଁ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସୁସ୍ଥ ଓ ଦାଗବିହୀନ ବିହନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏକ କିଗ୍ରା ବିହନକୁ 5 ଗ୍ରାମ୍ ଥିରାମ୍ (75%) କିମ୍ୱା ଇଣ୍ଡୋଫିଲ୍ ଏମ୍-45 (75%)ରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ଏକର ପ୍ରତି 200-300 ଲିଟର ପାଣିରେ @ 500-750 ଗ୍ରାମ୍ ସେଚିତଗନ୍ଧକ ଗୁଣ୍ଡ 50 ଡବ୍ଲୁପି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପନ୍ଦର ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ 3 କିମ୍ୱା 4 ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ନଚେତ୍, ଜଳସେଚିତ ଫସଲରେ ଏକର ପ୍ରତି 200 ଲିଟର ପାଣିରେ 500 ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ 50 ଡବ୍ଲୁପି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପନ୍ଦର ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ତିନି ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ଫସଲ 40 ଦିନର ହେବା ପରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଉତ୍ସ: ଅପନି ଖେତି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
34
0