AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
26 Feb 19, 06:00 AM
ଦିନ ର ଟିପ୍ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ବୁଟ ଛୁଇଁରେ ବିନ୍ଧା କୀଟର ଦମନ
ବୁଟ ଛୁଇଁରେ ସବୁଠୁ ବିପଦଜନକ କୀଟ ହେଉଛି ଛୁଇଁବିନ୍ଧା କୀଟ | ଏହାର ଫଳପ୍ରଦ ଦମନ ପାଇଁ ପମ୍ପ ପିଛା ୫ ମିଲି କଭର ଲିକୁଇଡ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
5
2