Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
28 Oct 19, 12:00 PM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଦୁଗ୍ଧାଳି ପଶୁମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା:-
ଦୁଗ୍ଧାଳି ପଶୁମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଗ୍ଧରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ | ତେଣୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦୁହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦୁହିଁବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଚତୁପାର୍ଶ୍ୱ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ପଶୁମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ରହିବ
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
1331
0