AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
22 May 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ବିଲାତି ବାଇଗଣରେ ଫଳ ବିନ୍ଧାର ପରିଚାଳାନା
ବିଲାତି ବାଇଗଣରେ ଫଳ ବିନ୍ଧାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ୧୦,୦୦୦ ପିପିଏମ ର ନିମ୍ବ ତେଲ @୫୦୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ଜଳରେ ସିଞ୍ଚନ କିମ୍ବା ବାସିଲସ ଥୁରୀନଜୀନେନସିସ@୪୦୦ ଗ୍ରାମ ୨୦୦ ଲିଟର ଜଳରେ କିମ୍ବା ଏକର ପିଛା ୧%@ ୧ କେଜି ୨୦୦ ଲିଟର ଜଳରେ ବିଭେରୀଆ ବସିଆନା ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ l ଅତ୍ୟଧିକ ଫଳ ବିନ୍ଧାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ଫ୍ଲୁବେଣ୍ଡାମିଡ ୨୦% ଡବ୍ଲୁଜି@ ୫୦ ଗ୍ରାମ ୨୦୦ ଲିଟର ଜଳରେ, କ୍ଲୋରୋଣ୍ଟ୍ରାନୀଲୀପ୍ରୋଲ ୧୮.୫% ଏସସି ୬୦ ମି.ଲି. ୧୦୦ ଲିଟର ଜଳ ପିଛା, ୨୦୦ ଲିଟର ଜଳରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାନ କୀଟନାଶକ ଗୁଡିକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଗୁଡିକୁ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ l
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
80
14