Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
26 May 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଆଖୁରେ ପ୍ରାଥମିକ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକର ପରିଚାଳନା
ପ୍ରାଥମିକ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକର ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଏହି ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଏ | ଏହି କୀଟଗୁଡ଼ିକ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତି ଏକର କାର୍ବୋଫ୍ୟୁରାନ 3% CG 13 କିଲୋଗ୍ରାମ କିମ୍ୱା ପ୍ରତି ଏକର କ୍ଲୋରାନଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ 18.5% SC 150 ମିଲିଲିଟର କୁ 400 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
197
31