AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
25 Feb 19, 06:00 AM
ଦିନ ର ଟିପ୍ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ବୁଟ ଛୁଇଁର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଯଦି ବୁଟ ଫୁଲରେ ଛୁଇଁ ଆସିଛି, ଥରେ ପାଣି ଦେବା ଉଚିତ ଯାହା ଛୁଇଁ ପାଇଁ ସହାୟକ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପମ୍ପ ପିଛା ପାୱାର ଜେଲ ୪୦ ମିଲି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
0
0