Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
27 Nov 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଜିରା ବୁଣିବା ସମୟରେ ଏହି ଉପଚାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ
ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷରେ ଜିରା ବୁଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ମାଟିରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 1 ଟନ୍‌ ହାରରେ ଜଡ଼ା କିମ୍ବା ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବିହନ ଉପଚାର ପାଇଁ 10 କେଜି ବିହନ ପିଛା 4.2 ଗ୍ରାମ ହାରରେ ଥିଆମେଥୋଜାମ୍‌ 70 WS କିମ୍ବା 10 ଗ୍ରାମ ହାରରେ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍‌ 70 WS ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏସବୁ ଉପଚାର ପରେ ଆଫ୍ରିଡ୍‌ ଏବଂ ଥ୍ରିଫ୍ସର ସଂଖ୍ୟା କମ୍‌ ରୁହେ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
49
0