AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
19 Jul 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଥ୍ରୀପ୍ସର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଗୁଡିକୁ ଜାଣନ୍ତୁ
ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ଜଳରେ ସ୍ପାଇନଟୋରାମ ୧୧.୭ ଏସସି @୧୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଫିପ୍ରୋନିଲ ୫ ଏସସି @ ୨୦ମି.ଲି. କିମ୍ବା ସିଆଣ୍ଟ୍ରାନୀଲିପ୍ରଲ ୧୦ ଓଡି @ ୩ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଥିଆ ମେଥୋକଜାମ ୧୨.୬% + ଲାମ୍ବଡା ସାଇହେଲୋଥ୍ରୀନ ୯.୫ % ଜିସି @୩ ମି.ଲି. ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ l
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
13
0