Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
16 Jun 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଲାଉର କ୍ଷତି କରୁଥବା ଏହି ପୋକ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
ଏହା ହଡ଼ାପୋକ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ପରିପକ୍ୱ ପୋକମାନେ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଗଛର ଚେରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଆନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
181
16