AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
25 Jul 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ବାଇଗଣ ଫସଲରେ କ୍ଷତି କରୁଥିବା ଏହି ଲେସଉଇଙ୍ଗ କୀଟଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
ମାଈ କୀଟ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ଇଷତ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଶରୀରରେ କଳା ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ବୟସ୍କ ଗୁଡିକ ପତ୍ର ଗୁଡିକର ନିମ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉପରି ଭାଗକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ରସକୁ ଶୋଷିଦିଅନ୍ତି l ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଧଳା ହଳଦିଆ ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଏ l ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଟିରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୫ କେ.ଜି. ଫୋରେଟ ୧୦ ସିଜି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ l
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
3
0