Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
04 Oct 19, 12:00 PM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ନିଜର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ
ଫିଟନେସ୍‌ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ | ଯଦି ପଶୁମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଏହି ପଶୁଗୁଡ଼ିକର ଗୋଠରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ପୋଷଣ ଦିଆଯିବ | ସମାନଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ପଶୁମାନଙ୍କର ଠିକ୍‌ ସମୟରେ ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ନିଷେଚନ କରାଯାଏ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
416
0