Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
16 Nov 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ବନ୍ଧାକୋବିରେ ହୀରକ ପିଠିଆ ପ୍ରଜାପତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ଏବଂ ଟ୍ରାପ୍‌ ଫସଲ
ଯଦି ହୀରକପିଠିଆ ପତଙ୍ଗର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରୁହେ, ତେବେ ବନ୍ଧାକୋବି ଫସଲ ସହ ଟମାଟୋକୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଫସଲ ଭାବରେ ଏବଂ ସୋରିଷ କିମ୍ବା ଧନିଆକୁ ଟ୍ରାପ୍‌ ଫସଲ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହି କୌଶଳ ପରେ ପୋକର ସଂଖ୍ୟା କମ୍‌ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଗଛ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ହୋଇପାରେ । ଏଥିସହିତ ଖାଦକ ଏବଂ ପରଜୀବୀର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
70
15