Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
01 Oct 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଜଡ଼ା(କାଷ୍ଟର) ଫସଲରେ ସେମିଲୋପରର ସଂକ୍ରମଣ
ଜଡା ଫସଲ ବୁଣିବା ପରେ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ୱା ବିଳମ୍ୱରେ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ | ଛୋଟ ସଂବାଳୁଆମାନେ ପତ୍ରର ଇପିଡେର୍ମଲ ପରସ୍ତକୁ ରାମ୍ପିଦିଅନ୍ତି | ବଡ଼ ଶୂକ ପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଶିରାଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଫସଲଗୁଡ଼ିକୁ ପତ୍ରବିହୀନ କରିଦିଅନ୍ତି | ସେମାନେ ଜଡାର ମଞ୍ଜି ଏବଂ କେଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି | ବୟସ୍କ କୀଟମାନେ ଲେମ୍ବୁଜାତୀୟ ଫସଲର ରସକୁ ଶୋଷିନିଅନ୍ତି | ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହା କପାର ଫଳଗୁଡ଼ିକରୁ ରସକୁ ଶୋଷି ଦେଇପାରନ୍ତି |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
7
0