AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
10 Jun 19, 04:00 PM
ଆଜିର ଫଟୋଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ପୋକ ବ୍ୟାପିବା
ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଏଭିଏମ ଭିଲିମଲାଇ ରାଜ୍ୟ: ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପ୍ରତିକାର: ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 45% SC @7 ml ସ୍ପିନୋସାଡ୍ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
97
0