Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
18 May 19, 06:00 PM
ଜୈବିକ ଚାଷଏଗ୍ରୋୱନ
ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାନ୍ତୁ
● ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନ୍ତଃ-କୃଷି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ l ● ଫସଲକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ବଦଳରେ ଦ୍ୱିବୀଜପତ୍ରୀ ଫସଲକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ l ● ବହୁତ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ଏଫୱାଇଏମ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଜିଆଖତ, ଛେଳିଖତ) ଅତି କମରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫ ଟନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ● ସବୁଜ ସାର ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ l ● କୃଷିର ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଥା; ଖତ ହିସାବରେ କୁକୁଡ଼ା ମଳ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
● ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୈବିକ/ବୀଜାଣୁ ସାର ଗୁଡିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ l ● ରାସାୟନିକ ସାରଗୁଡିକୁ ଏବଂ ସୁକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ଗୁଡିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ l ● ଲୁଣି, ପାଣି ଜମିଥିବା, ଏବଂ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକାକୁ ସୁଧାରିବା ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ତିକା ସୁଧାରକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ l ● ଜମିରେ ଜଳ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଆଗ୍ରୋଓନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
471
9