Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
27 Jul 19, 06:30 PM
ଜୈବିକ ଚାଷwww.ifoam.bio
ଜୈବିକ କୃଷିରେ ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଫସଲଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ
କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ବୀଜାଣୁ; ଯଥା, ରାଇଜୋବିୟମ, ବ୍ରାଡିରାଇଜୋବିୟମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଜିବୀ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଯବକ୍ଷାର ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକରେ (ଏନ ରୁ ଏନ୨) ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ବଢୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ l ଏହା ହିସାବ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ସହିତ ଉପବିଭାଗ ଡ଼ାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ୭୨ ଏବଂ ୩୫୦ କେଜି/ହେ/ବାର୍ଷିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରିପାରେ l ଏହିପରି ଭାବରେ ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ଜୈବିକ କୃଷିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି: • କେତେକ ଡ଼ାଲି ଜାତୀୟ ପ୍ରଜାତି ଫସଲ ମାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଫସଫରସ ଛାଡିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ l • ଜୈବିକ କୃଷିରେ ଫସଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ମିଶାଇଲେ ତାହା ସମାନ ଜମିରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫସଲ ଅମଳ ଚାଲୁରଖେ l • ଅନ୍ତଃକୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଡ଼ାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଚେରର ଗଠନାକୃତି ଯୋଗୁଁ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ଗଭୀର ମାଟିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନାବନା ଗଛକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ରୋଗ ଏବଂ ପୋକମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରେ l • ଗଭୀର ମାଟିକୁ ଚେର ଯାଉଥିବା ଡ଼ାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଯଥା, ହରଡ଼; ଅନ୍ତଃକୃଷି ଫସଲକୁ ଭୂଇଁର ଜଳ ଯୋଗାଏ l • ଡ଼ାଲିଜାତୀୟ ଫସଲଗୁଡ଼ିକର ବହୁଗୁଣତା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଜୈବିକ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ: ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅନ୍ତଃକୃଷି, ପତ୍ର କୃଷି ଏବଂ ଏକ ଆବରଣ ଫସଲ ଭାବରେ l ଉତ୍ସ: www.ifoam.bio
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
148
0