Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
11 Feb 19, 04:00 PM
ଆଜିର ଫଟୋଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତମ ମାନର ଅଁଳା ।
କୃଷକଙ୍କ ନାମ-ଶ୍ରୀ ଜୋବି ଥୋମାସ୍ ରାଜ୍ୟ-କେରଳ ପରାମର୍ଶ- ପମ୍ପ ପ୍ରତି 20 ଗ୍ରାମ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମପୋଷକ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ର କରନ୍ତୁ ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
337
31