AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
11 Jun 19, 04:00 PM
ଆଜିର ଫଟୋଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ହୁଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବାଇଗଣ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ
ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଦିନେଶ ଗାମିତ ରାଜ୍ୟ : ଗୁଜୁରାଟ ଉପଦେଶ: ପ୍ରତି ଏକରରେ ଛିଂଚିବା ମାଧ୍ୟମରେ 19:19:19 @3 kg ଦିଅନ୍ତୁ; ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 20 ଗ୍ରାମ ସୁକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ମଧ୍ୟ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
432
34