AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
07 Jun 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଜହ୍ନିରେ ଫଳ ମାଛି
ପ୍ରତି ଏକରରେ 4ରୁ 5ଟି କୀଟ ଆକର୍ଷକ ଜାଲ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ସଂକ୍ରମିତ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ ପୋତିଦିଅନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
152
0