Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
16 Feb 19, 04:00 PM
ଆଜିର ଫଟୋଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ଉତ୍ତମ ଗୂଣବତ୍ତା ଥିବା ଡାଲିମ୍ବ ପାଇଁ ଉଚିତ ପୋଷଣ ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ
"କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଜ୍ୟ - ଆନ୍ଧ୍ରା ପ୍ରଦେଶ ସମାଧାନ - ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଏକର 5 କିଲୋଗ୍ରାମ 13:40:13 ଦେବା ; ଏବଂ, ତା ସହିତ ପ୍ରତି ପମ୍ପ 20 ଗ୍ରାମ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଉଚିତ |"
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
805
103