AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
20 Apr 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ସଜନାଛୁଇଁ କଢ ପୋକ
ଏହି କୀଟ ର ଶୂକ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା କଢି/ଛୁଇଁ କୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି | ପୋକ ହେବାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପାୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
144
18