Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
08 Jan 19, 10:00 AM
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
କଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ରେ ସରକାର ଦ୍ଵାରା ଜଳ ସ୍ତର ବଢାଇବା ପାଇଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
586
3