Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
29 Oct 19, 10:00 AM
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
ଫସଲ ବଗିଚାରେ ଫଳମାଛି ଗୁଡ଼ିକର ଜଗାରଖା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଯନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି ?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
204
0