Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
17 Jul 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଧାନ ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କରନ୍ତୁ
ବୟସ୍କ ମାଈ ଗୁଡିକ ପତ୍ରଗୁଡିକର ଅଗ୍ରରେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି; ଚାରା ଅବସ୍ଥାରେ କାଣ୍ଡକଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜମିରେ ରୋଇବାକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଜା ଗୁଡିକର ଅଗକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ l
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
45
0