AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
23 Feb 19, 06:00 AM
ଦିନ ର ଟିପ୍ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ଭେଣ୍ଡିରେ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଗରେ ପୋଡ଼ା ଏବଂ ଫିମ୍ପି ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ | ଉଭୟ ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ୱାନ-ଷ୍ଟାର ପମ୍ପ ପିଛା ୮ ମିଲି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
6
0