AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
05 Mar 19, 10:00 AM
ହଁ କିମ୍ବା ନାହିଁଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ପୋଲ୍‌
କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 15 ମହିଳା କୃଷକ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଉପରେ ଥିବା ହଲଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ କୁ ଟ୍ୟାପ୍‌ କରନ୍ତୁ |
454
0