AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
12 Feb 19, 04:00 PM
ଆଜିର ଫଟୋଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ଚିନାବାଦାମରେ କବକ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ।
କୃଷକଙ୍କ ନାମ-ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ରାଜ୍ୟ-ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପରାମର୍ଶ- ପମ୍ପ ପ୍ରତି 30 ଗ୍ରାମ୍ 75% ମାନକୋଜେବ୍ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ର କରନ୍ତୁ ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
284
59