Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
18 Jun 19, 04:00 PM
ଆଜିର ଫଟୋଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ଫୁଲକୋବିରେ କୀଟ ଏବଂ ପୋଷଣ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ଜୁନୈଦ ରାଜ୍ୟ: ଝାଡଖଣ୍ଡ ସମାଧାନ: ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ ସ୍ପିନୋସାଡ 45 %SC @7 ମି.ଲି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ପମ୍ପ 20 ଗ୍ରାମ୍‌ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
219
19