Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
24 May 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |
ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରତି ଏକରରେ ନିମ୍ବ ତେଳ 10000 PPM 500 ମିଲିଲିଟର କୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ କିମ୍ୱା ପ୍ରତି ଏକର ବାସିଲସ ଥୁରିଙ୍ଗିନସିସ 400 ଗ୍ରାମ କୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିସାଇ କିମ୍ୱା ପ୍ରତି ଏକର ବ୍ୟୁଭେରିଆ ବାସିଆନା 1% W/1 କିଲୋଗ୍ରାମ କୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ 8 ରୁ 10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ | ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଏକର ଫ୍ଲୁମେଣ୍ଡିଆମାଇଡ 20% WG 50 ଗ୍ରାମ କୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ କିମ୍ୱା ପ୍ରତି ଏକର କ୍ଲୋରାନଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ 18.5% SG @ 60 ମିଲିଲିଟର କୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ | କୀଟନାଶକ କୁ ଦିନେ ଛାଡି ଦିନେ 10 ରୁ 15 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
276
45