Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
25 May 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
କାକୁଡିରେ ସ୍ପାଇଡର୍‌ ମାଇଟ୍‌ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ସ୍ପାଇଡର୍‌ ମାଇଟ୍‌ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ଏକର ଫେନାଜାକ୍ୟୁଇନ 10% EC 400 ମିଲିଲିଟର କୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ୱା ପ୍ରତି ଏକର ସ୍ପାଇରୋମେସିଫିନ 22.9% SC @ 200 ମିଲିଲିଟର କୁ 400 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
73
8