Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
21 Jun 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
କମଳାରେ ମିଲି ବଗ୍‌ ବା ଚୂର୍ଣ୍ଣପୃଷ୍ଠ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ପୋକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ନିମ ଆଧାରିତ ଫର୍ମୁଲା ଏବଂ କୀଟ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ 10ଲିଟର ପାଣିରେ 20 ମିଲି ହାରରେ ବୁପ୍ରୋଫେଜିନ୍‌ 25 SC ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
40
0