AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
19 Mar 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଚିନାବାଦାମରେ ଜସିଡ଼ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କୀଟ ଅତ୍ୟଧିକ ବହୁଳ ହୋ‍ଇଥାନ୍ତି | ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ଇମିଡ଼ାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ 17.8 SL @ 3 ମି.ଲି କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡ଼ା ସାହେଲୋଥ୍ରିନ 5 EC @ 5 ମି.ଲି ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କାରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
270
3