Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
04 Jul 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଡାଇମଣ୍ଡବ୍ୟାକ ମଥର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
10 ଲିଟର ଜଳରେ କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନୀଲିପ୍ରଲ18.5 ଏସସି @ 3 ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁବେଣ୍ଡିଆମାଇଡ 480 ଏସସି @ 3 ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡୋକସାକାର୍ବ 15.8 ଇସି @ 5 ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଥିଓଡିକାର୍ବ 75 ଡବ୍ଲୁପି @ 10 ଗ୍ରାମ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ l
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
3
0