Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
28 Jun 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ କଳା ଜଉ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ନିମ ଆଧାରିତ ଫର୍ମୁଲା ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଧାରା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ମିଲି ଡିମେଥୋଏଟ୍‌ 30 EC ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
59
0