Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
30 Oct 19, 12:00 PM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଗର୍ଭବତୀ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ:-
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର 6 ରୁ 7 ମାସ ପରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଚରାଇବାକୁ ନେବା ଅନୁଚିତ | ପଶୁମାନଙ୍କ ଠିଆହେବା ଏବଂ ବସିବା(ଶୋଇବା) ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନର ଉପଲବ୍ଧତା ରହିବା ଉଚିତ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
340
0