Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
21 Aug 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ମୌସୁମୀରେ ପଶୁସମ୍ପଦର ଯତ୍ନ
ଅବିରତ ଭାବରେ ନିଜର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ପହ୍ନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁହିଁବା ପରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
15
0