Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
16 Feb 19, 06:00 AM
ଦିନ ର ଟିପ୍ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ଆଳୁ ପତ୍ରରେ ପୋଡ଼ା ରୋଗର ଦମନ
ଖରିଫ ଋତୁରେ ଆଳୁରେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ପମ୍ପ ପିଛା ୨୫ ମିଲି, ମାଙ୍କଜେବମ-୪୫, ପମ୍ପ ପିଛା ୩୫ ଗ୍ରାମ, ପମ୍ପ ପିଛା ଅକ୍ରବାଟ ୧୫ ଗ୍ରାମ ଏବଂ କାସୁ-ବି ଏକତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
1
1