Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
15 Sep 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
କଦଳୀର ନିମ୍ନ କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ପୋକ
ଶୂକ ନିମ୍ନ କାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଭିତର ଅଂଶକୁ ଖାଇଦିଏ |ଯାହା ଫଳରେ, ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶେତା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ |ରୋପଣ ସମୟରେ, ସୁସ୍ଥ ନିମ୍ନ କାଣ୍ଡ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |ରୋପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାଗର ଗାତରେ ପାଖାପାଖି 250 ଗ୍ରାମ୍‌ ଏବଂ କାର୍ବୋଫୁରାନ 3 ଗ୍ରାମ୍‌ @ 5-10 ଗ୍ରାମ୍‌ ଦିଅନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
2
0