AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
19 May 19, 06:00 PM
ପଶୁ ପାଳନଗୁଜୁରାଟ ପ୍ରାଣୀଧନ ବିକାଶ ବୋର୍ଡ (ଗାନ୍ଧିନଗର)
ଗାଇଗୋରୁଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଏହାର ସୁଫଳ ଗୁଡିକ
କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣସୂତ୍ର ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଡିରା ପଶୁଠାରୁ ସିନ୍ଥେଟିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଈ ପଶୁର ପ୍ରଜନନ ପଥରେ ତାହାକୁ ଗଛିତ କରାଯାଏ l ସୁଫଳ ଗୁଡିକ ● ଆମ ଦେଶରେ ଆମର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଈଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ଷଣ୍ଢ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ଅଛି l ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗୋରୁଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାଟ ଅଟେ l ● ଗାଈ ଏବଂ ମଇଁଷି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଅନୁବଂଶୀୟ ରୋଗ ଗୁଡିକର ନିଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ l ● ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ ସୁସ୍ଥ ଷଣ୍ଢ ଗୁଡିକ ବଛାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ l ଏହା ପ୍ରଜଜନ ଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡିକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ l ● ୫ ରୁ ୮ ଟି ଗୋରୁ ରଖୁଥିବା କୃଷକର ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ ରଖିପାରିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ l
● ଗୋଟିଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜାତିର ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ଷଣ୍ଢର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଥାଏ, ଯିଏ କି ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଅଟେ l ● ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ ଗୋରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମ କରାଯାଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ l ● ହୀମିକୃତ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ତରଳ ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏପରି କି ଷଣ୍ଢର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡିକୁ ପ୍ରଜନନ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ l ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଗୁଜୁରାଟ ପ୍ରାଣୀଧନ ବିକାଶ ବୋର୍ଡ (ଗାନ୍ଧିନଗର) ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
397
28