Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
22 Sep 19, 04:00 PM
ଆଜିର ଫଟୋଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ଦେଥେରିୟା ଭେଇୟାଭାଇ ରାଜ୍ୟ: ଗୁଜୁରାଟ ଟିପ୍ପଣୀ: ପମ୍ପ ପିଛା ସୁକ୍ଷ୍ମପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ୨୦ ଗ୍ରାମ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
397
9