Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
22 Jun 19, 04:00 PM
ଆଜିର ଫଟୋଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ସର୍ବାଧିକ ଆଖୁ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସାରର ପରିଚାଳାନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଜ୍ୟ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ଏକର 100 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ୟୁରିଆ, 50 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ DAP, 50 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ପୋଟାସ, 3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ 90%, 100 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ନିମ୍ୱ କେକ୍‌ କୁ ଏକା ସହିତ ମିଶାଇ ମାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ଦରକାର |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
614
35