AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
05 Aug 19, 10:00 AM
ଆଜଭାଇଜରୀ ଆର୍ଟିକଲ୍‌ଅପନି ଖେତି
ଅଁଳା: ଏହାର ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାରଗୁଡିକ ଏବଂ ସାର ଗୁଡିକର ପରିଚାଳନା
ଅଁଳା, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଗୁଜବେରି କିମ୍ବା ନେଲି ନାମରେ ପରିଚିତ ଅଟେ, ଅଁଳା ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣସବୁ ରହିଛି l ଏହାର ଫଳଗୁଡିକୁ ରକ୍ତହୀନତା, କ୍ଷତ, ଡାଇରିଆ, ଦାନ୍ତବିନ୍ଧା, ଏବଂ ଜ୍ୱର ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବହୁତ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ l ଏହି ଫଳଗୁଡିକ ଭିଟାମିନ ସି ର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଅଟେ l କଞ୍ଚା ଅଁଳା ଫଳ ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ସାମ୍ପୁ, କେଶତୈଳ, ରଙ୍ଗ, ଦନ୍ତମଞ୍ଜନ, ଏବଂ ମୁହଁର କ୍ରିମ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ସହିତ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ l ଏହା ଗୋଟିଏ ଶାଖାପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ଗଛ ଅଟେ, ହାରାହାରି ଉଚତା ୮-୧୦ ମିଟର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାଉଡ଼ିଆ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ l ଏହାର ଫୁଲ ଗୁଡିକ ସବୁଜମିଶା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଟେ, ଅଣ୍ଡିରା ଏବଂ ମାଇ ଫୁଲଗୁଡିକ l ଏହାର ଫଳ ଗୁଡିକ ଫିକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ୧.୩-୧.୬ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସର ହୋଇଥାନ୍ତି l ଭାରତର ପ୍ରାଥମିକ ଅଁଳା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ହେଲେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ l ସାର ପରିଚାଳନା: • ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ୧୦ କେଜି ଏଫୱାଇଏମ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ l ଏନ:ପି:କେ ସାରର ମାତ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଭାବରେ @୧୦୦ ଗ୍ରାମ/ଗଛ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଫସଫରସ@୫୦ ଗ୍ରାମ/ଗଛ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପୋଟାଶିୟମ@୧୦୦ ଗ୍ରାମ/ଗଛ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ l • ଏହି ସାରର ମାତ୍ରା ଏକ ବର୍ଷର ଗଛକୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧିକରାଯାଏ l ଜାନୁଆରୀ-ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ, ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଫସଫରସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ଏବଂ ପୋଟାସିୟମର ଅଧା ମାତ୍ରା ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ l • ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅଧା-ମାତ୍ରା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦିଆଯାଏ l ଗଛର ବୟସ ଏବଂ ଦମ୍ଭ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷାରୀୟ ଜମିରେ @୧୦୦-୫୦୦ ଗ୍ରାମ ବୋରନ ଏବଂ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ ଦିଆଯାଏ l ଉତ୍ସ: ଅପନୀ କ୍ଷେତି
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
126
0