Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
02 Oct 19, 12:00 PM
ପଶୁ ପାଳନଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
କୃଷି ଦ୍ୱାରା, ପଶୁପାଳନ ଗ୍ରହଣ
ଚାଷ ପରେ ପଶୁପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ | ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚାରା ଖେତରୁ ବାହାରେ | ସେଥିପାଇଁ ପଶୁପାଳନ ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ ଅଟେ | ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପଶୁପାଳନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଏବଂ ବୁଝିଵା |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
491
0