Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
23 Apr 19, 04:00 PM
ଆଜିର ଫଟୋଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଥିବା ଆମ୍ବ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ପ୍ରବନ୍ଧନ
କୃଷକଙ୍କର ନାମ- ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ ସିଂହ ରାଜ୍ୟ- ରାଜସ୍ଥାନ ଟିପ୍ - ପମ୍ପ ପ୍ରତି 20 ଗ୍ରାମ ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ଵ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
89
9