आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
ज्वारीचे एकात्मिक व्यवस्थापन केल्यामुळे उत्पादनात झालेली चांगली वाढ
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. शैकशा वल्ली राज्य - आंध्रप्रदेश सल्ला - ज्वारीचे दाणे भरण्याच्या अवस्थेत असताना एका पाण्याची आवश्यकता.
281
16
संबंधित लेख